Nykytilan arvionti ja suunnitelmat

Nykytilan arviointi pitää sisällään mm.

  • haastattelut
  • kehittämiskohteiden läpikäynti
  • kehityssuunnitelma

Arvioinnin pohjalta suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet työturvallisuustason parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Autamme tunnistamaan ja arvioimaan työympäristön riskit sekä suunnittelemaan oikeat toimenpiteet.

Tunnistamme vaaratilanteita ja riskejä, jotta voidaan keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka vaativat erityistä huomiota.

Jokaisella työpaikalla on omanlaisensa riskitekijät. Työpaikoilla osin tehdään oikeita asioita työturvallisuuden toteuttamiseen, mutta me autamme suuntaamaan resurssit oikein ja varmistamme, että työturvallisuuden parantamiseen käytetään oikeita keinoja ja noudatetaan hyviä työtapoja sekä noudatetaan työturvallisuuslakia.

Työturvallisuus. Nykytilanteen arviointi. Kartoitukset

Nykytilan arviointi, riskien arviointi ja työturvallisuussuunnitelmat ovat ensiaskel työturvallisuuden toteuttamiseen.

Scroll to Top