Koulutuspalvelut

Työturvallisuuskoulutus on olennainen osa työpaikan toimintaa ja turvallisuusjohtamista. Koulutuksilla pyritään muun muassa varmistumaan siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät ja sisäistävät yrityksen työturvallisuusperiaatteet kuten säännöt, vallitsevat riskit ja niiden hallintatoimenpiteet. 

Yksityiskohtaisempi työturvallisuuskoulutus puolestaan antaa syvemmän työturvallisuustietoisuuden kulloisestakin aihealueesta. Jokainen työympäristö on yksilöllinen kokonaisuus, jonka erityispiirteet tulee ottaa huomioon aina työturvallisuuskoulutuksissa.

Henkilöstön työturvallisuus-koulutukset auttavat turvallisen työympäristön rakentamisessa.

Puhutaan työturvallisuudesta!

Helposti ymmärrettävässä muodossa pidettävä luento tarjoaa hyödyllisiä tietoja ja näkökulmia työturvallisuudesta kaikille organisaation tasoille sekä erilaisille ammattialoille.

  • Sopii erinomaisesti yrityksen henkilöstöpäivien avaukseen inspiroivana ja informatiivisena aloituksena, joka korostaa yhteistyön merkitystä ja sitouttaa henkilöstöä yhteisiin tavoitteisiin
  • Luento soveltuu mm. johtoryhmän kokouksiin, valiokuntiin, asiakastilaisuuksiin ja ammattialan konferensseihin
Työturvallisuuskoulutus. Puhutaan työturvallisuudesta.

Haluatko tietää lisää?

Työturvallisuus. Timo Heikkilä.

Timo Heikkilä, yrittäjä

Puhutaan työturvallisuudesta -tarjoaa  kattavan katsauksen työturvallisuuden ajankohtaisuudesta, strategisesta merkityksestä ja sen kustannustehokkaasta toteuttamisesta.

Luento sopii erittäin hyvin myös nuorille, työelämässä vasta aloittaneille, jotka tarvitsevat perustason tietoa työturvallisuudesta ja sen merkityksestä.

Henkilöstön työturvallisuuskoulutukset ovat yksi keskisimmistä asioista työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä. Koulutukset antavat tietoja mm. työpaikan käytännöistä ja erityispiirteistä, riskeistä, työturvallisuusohjeista sekä työturvallisuuden edistämisestä yksilönä.

Koulutuksien kautta henkilöstö esimerkiksi oppii ymmärtämään ja omaksumaan työympäristön erityispiirteet ja ymmärtämään työturvallisuuden merkityksen yksilön ja yrityksen hyvinvoinnille.

Työturvallisuuskoulutus

Varmistetaan yhdessä, että koko organisaatiolla on tarvittavat taidot ja valmiudet yritystä hyödyntävään ja turvalliseen työskentelyyn!

Scroll to Top