Työturvallisuusjohtaminen

Työturvallisuuden johtamisen tavoitteena on vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä lisätä työntekijöiden hyvinvointia. Työturvallisuusjohtamisella huolehditaan työpaikan työturvallisuuden toteutumisesta yrityksen linjausten ja lain mukaisesti.

Autamme työturvallisuuden toteuttamisessa ja teemme suositukset korjaaviin toimenpiteisiin.

Hyvin toteutetulla työturvallisuuden johtamisella työturvallisuus toteutetaan kustannustehokkaasti.

Työturvallisuusjohtaminen kattaa työturvallisuuden alusta loppuun; kartoitus, suunnittelu, organisointi, ohjaus ja toteutus sekä työturvallisuus toimenpiteiden jalkauttamisen.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan toimeksiannot tehokkaasti ja siten, että työturvallisuus on varmistettu koko organisaation läpi.

Työturvallisuus ei ole vain lakisääteisiä velvollisuuksia, vaan olennainen osa yrityksen menestystä, imagoa ja tuottavuutta.

Työturvallisuuden johtaminen

Työturvallisuus on aina etusijalla! Puutumme tarvittaessa havaitsemiimme poikkeamiin ja varmistamme, että turvallisuus on luotettavissa käsissä.

Scroll to Top