Työturvallisuuden jalkauttaminen

Yrityksen työturvallisuuden ja -kulttuurin ylläpitäminen ja parantaminen vaativat koko organisaation yhteistyötä. Oikoreittejä työturvallisuuden nollatason saavuttamiseen ei ole!

Nollatason saavuttaminen vaatii koko organisaatiolta vahvaa sitoutumista ja vastuullisuutta. Hyvinvoiva työyhteisö luo turvallisuutta, on kustannustehokas ja tuottaa parempia tuloksia sekä parantaa imagohyötyjä!

Ratkaisumme mahdollistavat tavoitteellisen työturvallisuusajattelun.

Miten työturvallisuutta kehitetään?

Ratkaisumme mahdollistavat kolmiportaisen ja tavoitteellisen työturvallisuusajattelun jalkauttamisen.

1.

Nykytilan arviointi ja työturvallisuuden tärkeyden ymmärtäminen luovat perustan työturvallisuuden ja sen kulttuurin kehittämiselle. Ammattitaitoinen tilannearviointi antaa mahdollisuuden laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen työturvallisuuden toteuttamiseen.

2.

Työturvallisuuden johtamisen ja valvonnan lisäksi menestyksekkään toteutuksen avaintekijöinä voidaan mainita mm. henkilöstön jatkuva kouluttaminen sekä organisaation avoin ja läpinäkyvä työturvallisuuskulttuuri.

3.

Nollatason mahdollinen saavuttaminen vaatii koko organisaatiolta asiaan sitoutumisen kulttuuria ja jatkuvaa yhteistyötä työturvallisuuden kehittämisessä.

Työturvallisuus. Safety Builder jalkauttaminen vaatii koko organisaation yhteistyötä.
Työturvallisuus. Safety Builder jalkauttaminen vaatii koko organisaation yhteistyötä.

1.

Lähtötilanteen kartoitus ja dokumentaatiot luovat perustan työturvallisuuden ja sen kulttuurin kehittämiselle. Ammattitaitoinen kartoitus mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan työturvallisuuden toteuttamisen.

2.

Työturvallisuuden johtamisen ja valvonnan lisäksi menestyksekkään toteutuksen avaintekijöinä voidaan mainita mm. henkilöstön jatkuva kouluttaminen sekä organisaation avoin keskustelu- ja yhteistyöilmapiiri.

3.

Tavoitteellinen nollataso ja vastuullisuus saavutetaan koko henkilöstön sekä yrityksen sitoutumisella sekä yhteistyöllä.

ABC -peruspilarit työturvallisuuteen

Työturvallisuus. Safety Builder jalkauttaminen vaatii koko organisaation yhteistyötä.

A. Yhteistyö

Yrityksen työturvallisuuden ja -kulttuurin rakentaminen ja ylläpito vaativat koko organisaation yhteistyötä.

Työturvallisuuden jalkauttaminen. Ei oikoreittejä.

B. Ei oikoreittejä

Oikoreittejä sitoutumisen, vastuullisuuden ja työtapaturmien nollatason saavuttamiseen ei ole.

Safety Builder työturvallisuuden jalkauttaminen on tavoitteellista.

C. Tavoitteellisuus

Hyvinvoiva organisaatio luo turvallisuutta ja tuottaa parempia tuloksia. Sitouttaa organisaatiota ja parantaa imagohyötyjä.

Kun me hoidamme työturvallisuutesi niin sinä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Scroll to Top